Kind met zaag
Kinderen lopen door voetpad
Kinderen schilderen
Kinderen met hond Frieda
Kinderen in nestschommel
Buitenruimte KITA Tausendfüßler
Kind maakt eten klaar
Handen wassen
Kinderen bij de modderloop
Kinderen bij de lunch
Kind maakt muziek
Picknick op speelplaats
Kinderen in houten voertuig
Kinderen planten bloemen

Duizendpoten Neuenkirchen

Kinderdagverblijf "Tausendfüßler

De integratieve dagopvang Tausendfüßler omvat de volgende groepen:

 • twee crèchegroepen
 • Drie inclusieve groepen
 • één bosgroep
 • Twee coöperatieve naschoolse groepen

Ons kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf Tausendfüßler is een integratieve/inclusieve voorziening voor kinderen van één tot tien jaar.

In ons kinderdagverblijf werken we in vaste huisgroepen. Onze groepsdeuren staan meestal open en bezoek van de kinderen aan de andere groepen is op afspraak mogelijk en wordt door ons gestimuleerd. Na de lunch vinden er vaak intergroepsactiviteiten plaats in de bewegingsruimte, de groepsruimtes en op de buitenspeelplaats.

Onze kleutergroepen

Onze drie kleuterschoolgroepen werken integraal/inclusief, dat wil zeggen dat wij in elke groep 18 kinderen ondersteunen en verzorgen, waaronder maximaal vier kinderen met door het district Heidekreis erkende speciale behoeften. Meer informatie vindt u onder het punt Integratie/Inclusie in ons concept.

Onze crèchegroepen

Onze twee crèchegroepen zijn verbonden met de kleutergroepen in een bijgebouw. In elke groep worden 15 kinderen van één tot drie jaar opgevangen door drie opvoedkundigen.

Onze naschoolse groepen

Naast ons pand ligt de GOBS (lagere en middelbare school) Neuenkirchen. Voor de naschoolse opvang maken wij gebruik van twee hiervoor ingerichte groepsunits. Hier vangen wij maximaal 40 kinderen op met 4 pedagogisch specialisten. Tijdens huiswerktijd worden extra specialisten ingezet.

Tijdens de schoolvakanties is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een vakantiegroep waarvoor aanmelding noodzakelijk is. De opvangtijden voor deze groep worden schriftelijk meegedeeld.

De "Meerkat" Bosgroep

Onze zelfstandige bosgroep vertrekt ook vanuit het dagverblijf.Het kinderdagverblijf is de eerste fase van ons onderwijssysteem.

 

Ons werk is gebaseerd op de

"Nedersaksisch oriëntatieplan voor onderwijs en opvoeding".

 

Ons onderwijsaanbod omvat:

 • Integratie van kinderen met bijzondere behoeften
 • taalondersteuning geïntegreerd in het dagelijks leven
 • Bewegingsaanbod in de sportzalen, in de zaalruimte, in de natuur en in de groepsruimtes (sinds 2007 is het kinderdagverblijf een erkend bewegingsdagverblijf)
 • Aanbod op muzikaal-creatief gebied (het kinderdagverblijf heeft sinds 2005 het Felix-keurmerk van de Duitse koorvereniging)
 • Samenwerking met de Muziekschool Heidekreis en de Musikgarten
 • Voorbereiding op school/deelname aan het Brückenjahr-project
 • Bevordering van emotionele en sociale competentie
 • Ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en leerplezier
 • Bevordering van fundamenteel wiskundig en wetenschappelijk inzicht
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Ontspanningsoefeningen
 • esthetisch onderwijs
 • Aanbiedingen op creatief gebied
 • Bosprojecten met op de leeftijd afgestemde milieueducatie
 • Projectwerk
 • aanbiedingen tussen groepen
 • Dierenondersteunde pedagogie met Frieda
 • thema-ouderavonden
 • Ontwikkelingsdocumentatie
 • Samenwerking met de verschillende voorzieningen voor kinder- en gezinshulp
 • Advies over kinder- en gezinsdiensten van de directie van het kinderdagverblijf
 • Lunch
 • Kinderopvang
 • Naschoolse opvang

Neem contact op met

Geen werknemers gevonden.
Geen werknemers gevonden.

Concept KITA Tausendfüßler

Kinderopvanguren voor miljoenpoten


Halve dag 8:00 - 13:00 of 15:00 uur

Hele dag 8:00 - 17:00

elk met lunch

Facultatieve vroege dienst vanaf 7:30


Crècheconcept

Verzorgingstijden in de crèche

        Facultatieve vroege dienst vanaf 7:30 uur.

8:00 tot 13:00

8:00 tot 15:00

elk met lunch

Concept naschoolse opvang

Zorguren na schooltijd

12:40 tot 16:00/17:00

elk met lunch

Contact na schooltijd

hort@dasneuenkirchen.de